Qualfeed Nedir?

Qualfeed ihtiyaçlarınıza göre 5 farklı performans değerlendirme sistemi sunar.

Qualfeed Performans Sistemi Nasıl Çalışır
360 Derece
360 Derece Değerlendirme Sistemi

Çalışanın adil bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan bu sistemde çalışanı; ilk yöneticisi, ekip üyeleri, ortak iş yürüttüğü diğer çalışanlar ve ekip yönetiyorsa kendisine raporlayan çalışanlar değerlendirir. Çalışan bu değerlendirme sisteminde aynı kriterler ile kendisini de değerlendirir ve çıkan rapor ile kendi değerlendirmesini karşılaştırma fırsatı bulur. Değerlendirme raporunda değerlendiricilerin kimlikleri gizlidir.

270 Derece
270 Derece Değerlendirme Sistemi

360° Değerlendirme'den farklı olarak çalışanın değerlendirmesinde ortak iş yürüttüğü diğer çalışanlar bu değerlendirmeye katılmazlar. Çalışan bu değerlendirme sisteminde aynı kriterler ile kendisini de değerlendirir ve çıkan rapor ile kendi değerlendirmesini karşılaştırma fırsatı bulur. Değerlendirme raporunda değerlendiricilerin kimlikleri gizlidir.

Lider Değerlendirme
Lider Değerlendirme Sistemi

Sadece alt ekibi olan yöneticilerin, yönetsel yetkinliklerinin değerlendirildiği bir sistemdir. Bu değerlendirmeye yöneticisi, kendisi ve alt ekip üyeleri katılır. Değerlendirme raporunda değerlendiricilerin kimlikleri gizlidir. Hazırlanan raporda yönetici, kendi değerlendirmesi ile diğer değerlendiricilerin sonuçlarını karşılaştırma fırsatı bulur.

180 Derece
180 Derece Değerlendirme Sistemi

Çalışanın yöneticisi ve kendisi aynı kriterler ile değerlendirme yaparlar. Hazırlanan raporda tüm değerlendirmeleri görür ve yöneticisi tarafından geri bildirim alır.

90 Derece
90 Derece Değerlendirme Sistemi

En basit değerlendirme şeklidir. Yöneticisi çalışanı değerlendirir ve geri bildirimde bulunur. Çalışana kendisini de değerlendirme fırsatı verilmez. Tek taraflı bir değerlendirme sistemidir.

Qualfeed Nasıl Çalışır?

5 Farklı Değerlendirme Yöntemi

Qualfeed içerisinde 5 farklı değerlendirme yönteminden uygun olan seçilerek değerlendirme sürecinin ilk adımı atılmış olur. Bu yöntemler 360°, 270°, 180°, 90° ve Lider Değerlendirme yöntemleridir.

Değerlendirme Kriterleri

Şirketlerin değerleriyle uyumlu davranışsal yetkinlikler, sistem üzerinde kolayca tanımlanır. Her şirket kendi değerlendirme kriterlerini sisteme girerler. Sistemde kayıtlı hazır şablonlardan da faydalanabilirler. Böylelikle çalışanların aynı şartlar altında adil değerlendirilmesi hedeflenir.

Geri Bildirim Raporları

Elde edilen verilerle çalışana bir rapor olarak geri bildirim verilir. Çalışan bu yetkinlikler kapsamında iyi olduğu ve gelişime açık olduğu yönlerini görür. Çalışandan kendisini bu alanda geliştirmesi, gerekirse yöneticisinden kendisini bu alanlarda geliştirmesi için destek alması beklenir. Geri bildirim raporu, çalışanın gelişimine etki etmesinin yanı sıra, terfi süreçleri ve ücret düzenlemesi için de veri sağlayabilir.

Değerlendirmenin Gizliliği

Özellikle 360°, 270° ve Lider Değerlendirme yöntemlerinde en önemli konulardan birisi değerlendiricilerin gizliliğini sağlamaktır. Bu yüzden şirketler iç kaynaklarından bağımsız bir şirketin bu değerlendirmeleri yapmalarını tercih eder. Tüm paylaşılan geri bildirim raporları, değerlendirici ismi paylaşılmaksızın gönderilmektedir. Raporda değerlendiriciler “Kullanıcı 1/Kullanıcı 2 olarak gösterilecektir.

Değerlendirme Süreci

Qualfeed sistemi 4 aşamalıdır.

1. Değerlendiricilerin Belirlenmesi
2. Belirlenen Değerlendiricilerin Yönetici Tarafından Onayı
3. Değerlendirme Formlarının Doldurulması
4. Geri Bildirim Raporlarının Yayınlanması ve Paylaşılması

Puan Ağırlıkları

İstenildiği takdirde hem değerlendiricilerin kategorileri bazında, hem de değerlendirme soruları bazında puan ağırlıkları değiştirilebilir. Değerlendiriciler aşağıdaki kategoriler bazında puan ağırlıkları farklılaştırılabilir.

%a İlk Yönetici
%b Ekip Üyeleri
%c Ortak İş Yürüttüğü Diğer Çalışanlar
%d Kendisine Raporlayan Çalışanlar
= %100

Qualfeed'i Kullanmaya Başlayın

Demo
Demo Talebi Oluşturun

Bize Ulaşın bölümümüzden demo talebi oluşturun. Size Qualfeed'in yapabileceklerini gösterelim.

Fiyat
Size Uygun Fiyat Paketi Seçin

Şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda size uyan avantajlı fiyat paketlerimizden birini seçin.

Eğitim
Ücretsiz Sistem Eğitimi Alın

Deneyimli danışmanlarımız tarafından ücretsiz sistem eğitimi alın. Tüm eğitim materyallerimiz sizinle paylaşılacaktır.

Kullanmaya Başlayın
Değerlendirmeye Katılacakları Yükleyin ve Kullanmaya Başlayın

Değerlendirmeye katılacak olan kişi listesini excel olarak sisteme kolayca yükleyin ve kullanmaya başlayın.

Qualfeed'in Özellikleri

Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

Başıbüyük Yolu Cd. 157/6 Maltepe / İstanbul
info@qualfeed.com
www.qualfeed.com